• Advanced Fleet Management

  Το PowerFleet έχει εγκατασταθεί σε πάνω από 6000 οχήματα

  Advanced Fleet Management Solution

  WE TRACK THE WORLD

 

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Fleet Management System
1 Εγκατάσταση συσκευής τηλεματικής στο όχημα από το δίκτυο εξιδικευμένων συνεργατών μας ή τον τεχνικό της επιλογής σας.
2 Προαιρετική σύνδεση συσκευής τηλεματικής με αισθητήρες και ηλεκτρονικό εγκέφαλο(CANBUS) του οχήματος.
3 Πλήρης διαχείριση του στόλου σας μέσω web ή mobile app.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

real time
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ
Ο χρήστης μπορεί να ενημερωθεί κάθε στιγμή για τις ακριβείς θέσεις που βρίσκονται τα οχήματα της επιχείρησής του, την ταχύτητα με την οποία κινούνται, την κατεύθυνση και τη διαδρομή που έχουν ακολουθήσει.
laptop
ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
Τηρείται πλήρες ιστορικό αρχείο των διαδρομών που έχουν πραγματοποιηθεί, των χρόνων στάσης και κίνησης των οχημάτων, του συνόλου των διανυθέντων χιλιομέτρων κλπ.
πλοήγηση
ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΟΔΗΓΩΝ
Προβολή δρομολογίου στο smarphone - tablet του οδηγού με δυνατότητα πλοήγησης και μαζική sms ενημέρωση.
διαχείριση πελατών
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
Παρέχεται η δυνατότητα μαζικής εισαγωγής απεριόριστων σημείων ενδιαφέροντος (πχ πελάτες ανά κατηγορία, σημεία παράδοσης κ.α.) με εύκολη διαχείριση και απεικόνιση στον χάρτη.
φορτηγό
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ CAN BUS
Δυνατότητα σύνδεσης ποικίλων αισθητήρων για την ένδειξη της κατανάλωσης καυσίμου, της θερμοκρασίας θαλάμου, της θερμοκρασίας και τις στροφές του κινητήρα, την ταυτοποίηση οδηγού με i-button, τη χρήση sos button και λοιπές εξειδικευμένες διατάξεις.
ειδοποιήσεις
ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ALERTS)
Ο διαχειριστής του εταιρικού στόλου ειδοποιείται αυτόματα σε περίπτωση που παραβιαστούν συγκεκριμένα όρια, πχ η ταχύτητα του οχήματος, η γεωγραφική του θέση (λειτουργία Geofencing), η θερμοκρασία ψυγείου κ.α.
γράφημα
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Εξαγωγή συγκεντρωτικών στοιχείων και στατιστικών αναφορών για οποιαδήποτε περίοδο σχετικά με τα δρομολόγια που εκτελούνται, π.χ. ώρες κίνησης ή στάσης, διανυθέντα χιλιόμετρα κτλ. Γραφική απεικόνιση των αποτελεσμάτων.
οδηγική συμπεριφορά
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΔΗΓΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ - ECO DRIVING
Αυτόματη δημιουργία οδηγικού προφίλ με βάση πλήθος παραμέτρων όπως: απότομες επιβραδύνσεις, επιταχύνσεις, αλλαγές πορείας, ταχύτητα, στροφές κινητήρα κ.α.

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

σημεία ενδιαφέροντος
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ
Προηγμένες αναφορές σχετικά με την επίσκεψη των οχημάτων σε συγκεκριμένα σημεία ενδιαφέροντος και δυνατότητα αναζήτησης βάσει αυτών. Προβολή συγκεντρωτικών αναφορών επισκεψιμότητας.
ERP
ERP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Αναλυτική καρτέλα στοιχείων για κάθε όχημα με δυνατότητα εισαγωγής τιμολογίων, συμβολαίων, service, ΚΤΕΟ κλπ. Ειδοποιήσεις λήξης εργασιών βασισμένες σε χιλιόμετρα ή ημερομηνίες. Αναφορές με κέντρο κόστους το όχημα.
notes
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΑΥΛΟ CANBUS
Επαγωγική σύνδεση με τον εγκέφαλο του οχήματος και προβολή πληροφοριών που προέρχονται από αυτόν: κατανάλωση καυσίμου, στροφές, θερμοκρασία κινητήρα, βάρος άξονα κλπ.
σημείο στο χάρτη
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
Υπολογισμός βέλτιστης δρομολόγησης βάσει παραμέτρων (π.χ. συνολικά χιλιόμετρα, εκτιμώμενος χρόνος οδήγησης, time window επίσκεψης κτλ). Δυνατότητα πολλαπλής δρομολόγησης με ειδικό αλγόριθμο προσέγγισης του VRP (Vehicle Routing Problem)

ΠΕΛΑΤΕΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Οχήματα ΟΤΑ

Take a look

Βυτιοφόρα

Take a look

Διαχείριση Στόλου Φορτηγών

Take a look

Οχήματα Επιφυλακής

Take a look

SCREENSHOTS

screenshot real time
Εποπτεία σε πραγματικό χρόνο
ERP οχημάτων
ERP Καρτέλα οχήματος
CAN BUS πληροφορίες
Δεδομένα (CAN)
κατανάλωση καυσίμου
Προοδευτική κατανάλωση καυσίμου
θερμοκρασία ψυγείου
Διάγραμμα θερμοκρασίας
screenshot δρομολογίου
Βελτιστοποίηση δρομολογίων
Οχήματα Επιφυλακής
Η Διαχείριση Στόλου Οχημάτων (Fleet Management) αφορά κάθε είδους κινούμενο μέσο (αυτοκίνητα, φορτηγά, μηχανήματα έργου, μηχανές moto, σκάφη κλπ) και αποσκοπεί στην άμεση και στην αποτελεσματική παρακολούθηση των οχημάτων. Μέσω του PowerFleet, το οποίο αποτελεί το πλέον αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης στόλου οχημάτων, οι επιχειρήσεις επιδιώκουν:
 • να απομακρύνουν ή να μειώσουν τους κινδύνους που σχετίζονται με τα οχήματα με τον άμεσο εντοπισμό οχημάτων και την παρακολούθηση της τεχνικής τους κατάστασης
 • να βελτιώσουν την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα του δυναμικού τους,
 • να μειώσουν τα συνολικά κόστη λειτουργίας και μεταφοράς.

Η χρήση του PowerFleet και κατ' επέκταση η συνολική διαχείριση του στόλου των οχημάτων, δύναται να πραγματοποιηθεί από οποιοδήποτε άτομο του προσωπικού της εταιρείας: υπεύθυνους οχημάτων, προμηθειών, κίνησης, διανομής αλλά και από τους ίδιους του πωλητές / οδηγούς, οι οποίοι μπορούν να υποβοηθηθούν μέσω της πλοήγησης, της εμφάνισης λιστών διανομής και τη διαχείριση των σημείων ενδιαφέροντός τους.

Πώς λειτουργεί ένα σύστημα Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων (Fleet Management)

Συνήθως σε κάθε όχημα εγκαθίσταται μία συσκευή τηλεματικής έτσι ώστε να γνωρίζουμε μέσω δορυφόρου (GPS και GLONASS) που βρίσκεται κάθε στιγμή το όχημα και να εντοπίζεται άμεσα. Μέσω του δορυφόρου εκτός από τις συντεταγμένες, μπορούμε να λάβουμε δεδομένα όπως η ταχύτητα και οι αποστάσεις που διανύει το όχημα. Αν επιθυμούμε να έχουμε επιπρόσθετες πληροφορίες όπως δεδομένα θερμοκρασίας θαλάμου, στροφές κινητήρα, κατανάλωση καυσίμου κλπ θα πρέπει να συνδέσουμε τη συσκευή τηλεματικής με τους αντίστοιχους αισθητήρες ή τον δίαυλο CAN BUS (εγκέφαλο) του οχήματος.

Η συσκευή τηλεματικής έχει τη δυνατότητα να μας στέλνει τα δεδομένα κίνησης και αισθητήρων μέσω δικτύου παρόχου κινητής τηλεφωνίας (διαθέτει κάρτα SIM). Το PowerFleet λαμβάνει αυτά τα δεδομένα και εμφανίζει σε χάρτες τις κινήσεις των οχημάτων, εξάγει προηγμένες αναφορές, δημιουργεί ειδοποιήσεις και διευκολύνει στην παρακολούθηση, τον εντοπισμό και τη γενικότερη διαχείριση των οχημάτων, των οδηγών, των δρομολογίων και των σημείων ενδιαφέροντος.

Ο εκάστοτε χρήστης του PowerFleet ανάλογα με τα δικαιώματα χρήσης που του έχουν αποδοθεί, παρακολουθεί και διαχειρίζεται τα οχήματα για τα οποία είναι υπεύθυνος από οποιαδήποτε συσκευή έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο (desktop, laptop, smartphone, tablet) σε ένα απόλυτα εργονομικό και φιλικό περιβάλλον.

Ποιες είναι οι εφαρμογές ενός συστήματος Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων (Fleet Management)

Με την αποτελεσματική διαχείριση στόλου οχημάτων που επιτυγχάνεται μέσω του PowerFleet υπάρχει η δυνατότητα να συνδυαστούν δεδομένα που έχουν ληφθεί από το σύστημα εντοπισμού και τον εγκέφαλο του εκάστοτε οχήματος και να πληροφορηθούμε για την οδηγική συμπεριφορά (ταχύτητα, απότομο φρενάρισμα, παρατεταμένη στάση με κινητήρα σε λειτουργία κλπ). Επίσης το κάθε όχημα, ή μια ομάδα οχημάτων μπορούν να αντιμετωπιστούν ως κέντρα κόστους έτσι ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα για τις απαιτήσεις αυτών σε οικονομικούς πόρους (καύσιμα, service, ασφαλίσεις κλπ).

Τo PowerFleet έχει τη δυνατότητα να μας ενημερώσει για συμβάντα όπως κίνηση εντός ή εκτός γεωφραγμένης περιοχής, υψηλή θερμοκρασία θαλάμου, αλλαγή ελαστικών και πολλά άλλα. Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα διαχείρισης στόλου οχημάτων PowerFleet μπορεί να αξιοποιηθεί και ως αντικλεπτικό εργαλείο εντοπισμού οχήματος ενημερώνοντας μας άμεσα στην περίπτωση που αφαιρεθεί από το όχημα η μπαταρία του, κινηθεί χωρίς έγκριση, εκτός ωραρίου, των γεωγραφικών ορίων που του έχουμε θέσει κλπ. Παράλληλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την ERP διαχείριση των οχημάτων, στο οποίο καταχωρούνται τιμολόγια, συμβόλαια και όλες οι πληροφορίες που αφορούν το εκάστοτε όχημα. Δύναται επίσης να ενεργοποιούνται οι αντίστοιχες ειδοποιήσεις για επόμενο service, αλλαγή ελαστικών κλπ.

Με ένα αξιόπιστο σύστημα διαχείρισης στόλου οχημάτων όπως είναι το PowerFleet μπορούμε να έχουμε προηγμένες αναφορές και Proof of Delivery για τις επισκέψεις σε πελάτες ή λοιπά σημεία ενδιαφέροντος. Επίσης έχουμε στη διάθεσή μας αναφορές ιστορικού διαδρομής με γεωγραφική απεικόνιση, καταναλώσεις καυσίμων, διανυθέντων χιλιομέτρων και πολλά άλλα.

Το PowerFleet μας δίνει τη δυνατότητα να διαχειριστούμε δρομολόγια, να τα αναθέσουμε σε οδηγούς και να ενημερωθούμε με έξυπνα reports για την πορεία και την εκτέλεσή τους. Αντίστοιχα οι οδηγοί μέσω εξειδικευμένης εφαρμογής Android μπορούν να αλληλεπιδρούν με το γραφείο κίνησης σχολιάζοντας στις στάσεις που πραγματοποιούν, να πλοηγούνται σε επόμενα σημεία και να βλέπουν συνολικά το δρομολόγιο που τους έχει ανατεθεί.

Διαχείριση Στόλου Οχημάτων με Πολλαπλή ΔρομολόγησηVehicle Routing Problem (VRP)

Πέραν από την απλή παρακολούθηση και τον εντοπισμό των οχημάτων το PowerFleet παρέχει την πλέον ολοκληρωμένη υπηρεσία για τη βελτιστοποίηση δρομολογίων. Με το PowerFleet OPTIMO δίνεται η δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας και βελτιστοποίησης πολλαπλών δρομολογίων οχημάτων λαμβάνοντας υπόψη πλήθος παραμέτρων όπως: χρονικά παράθυρα επισκέψεων πελάτη (time windows), ζήτηση πελάτη (demand), χωρητικότητα οχημάτων (capacity), δυνατότητα αποφυγής διοδίων, διασφάλιση Ευρωπαϊκής νόρμας ωραρίου οδηγού κλπ.

Ο χρήστης του PowerFleet δηλώνει τα σημεία που πρέπει να πραγματοποιηθούν οι επισκέψεις όπως επίσης και ποια οχήματα είναι διαθέσιμα. To PowerFleet OPTIMO δημιουργεί αυτόματα για το κάθε όχημα το δρομολόγιο που θα εκτελέσει έχοντας τη δυνατότητα επίβλεψης της εκτέλεσης των προγραμματισμένων δρομολογίων και την άμεση αλληλεπίδραση του υπεύθυνου κίνησης με τους οδηγούς.

NEA

Υποχρεωτικό το σύστημα εντοπισμού θέσης (GPS) στις μεταφορές επικινδύνων αποβλήτων
Τηλεματική στη Μεταφορά Αποβλήτων - Εύκολα και γρήγορα! Απλή διαδικασία σύνδεσης στην πλατφόρμα Εύκολη δημιουργία λογαριασμού για ΗΜΑ Real-time απεικόνιση των οχημάτων στο χάρτη Συνεχής καταγραφή...
Ψηφιακός μετασχηματισμός ΜΜΕ με Επιδότηση 90%
Επιδότηση 90% για τα ψηφιακά εργαλεία της iLink μέσω του προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ . Μπορείτε να αποκτήσετε υπηρεσίες αξίας από 1.000€ έως 20.000€ για την επιχείρησή σας μέσω voucher...
PowerFleet Dynamic Routing στην 8η Διεθνή Έκθεση
Με τη νέα δεκαετία και τις ριζικές αλλαγές που φέρνει μαζί της η νέα εποχή του artificial intelligence in supply chains, αλλά και τα νέα δεδομένα που φέρνει στη ζωή και την επιχειρηματικότητα, η...
 • Το PowerFleet Government edition επιλέχθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών για τον έλεγχο του συνόλου των βυτιοφόρων οχημάτων της χώρας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Με το PowerFleet οι αρχές αποκτούν ένα ισχυρό εργαλείο στον τομέα του ελέγχου μεταφοράς ενεργειακών προϊόντων. Διαθέτοντας τεράστια εμπειρία στη διαχείριση στόλου οχημάτων, η iLink παραμετροποίησε το PowerFleet σύμφωνα με τις ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες του συγκεκριμένου project, τόσο σε επιχειρησιακό, όσο και σε τεχνικό επίπεδο. Το PowerFleet Government edition λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και υποστηρίζει 18.000 οχήματα, αποτελώντας τη μεγαλύτερη εγκατάσταση παρόμοιου συστήματος στην Ελλάδα και μια από τις μεγαλύτερες πανευρωπαϊκά.

  Υπουργείο Οικονομικών
 • Μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες πετρελαιοειδών στην Ελλάδα επέλεξε το PowerFleet για τη διαχείριση του στόλου οχημάτων της. Ιδιαίτερα απαιτητική σε θέματα ποιότητας, η εταιρεία έδωσε μεγάλη σημασία στην πληρότητα του λογισμικού και την αξιοπιστία του εξοπλισμού. Πρόκληση αποτέλεσε η ανάγκη εγκατάστασης και υποστήριξης των οχημάτων σε διαφορετικές πόλεις, από την Κρήτη μέχρι την Αλεξανδρούπολη, όπου το πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών-εγκαταστατών του PowerFleet ανταποκρίθηκε πλήρως. Σήμερα το PowerFleet χρησιμοποιείται από τα στελέχη της Aegean Oil σε ολόκληρη την Ελλάδα, οι οποίοι διαχειρίζονται το σύνολο των βυτιοφόρων και ΙΧ οχημάτων της εταιρείας.

  Aegean Oil
 • Η εταιρεία Νέα Οδός έχει αναλάβει την κατασκευή/συντήρηση των νέων οδικών αξόνων Αθήνας-Λαμίας και Αντίρριο-Ιωάννινα (Ιόνια Οδός). Συνολικά, η εταιρεία διαχειρίζεται 380χλμ σύγχρονων αυτοκινητοδρόμων. Η Νέα Οδός χρησιμοποιεί το PowerFleet για τη διαχείριση των patrol cars τα οποία εποπτεύουν το σύνολο του αυτοκινητοδρόμου. Οι απαιτήσεις της εταιρείας σε αξιοπιστία και ταχύτητα είναι ιδιαίτερα αυξημένες, καθ’ότι το σύστημα χρησιμοποιείται σε 24ωρη βάση, 365 ημέρες το χρόνο. Το PowerFleet ανταποκρίνεται πλήρως στο δύσκολο αυτό έργο, έχοντας πετύχει 100% διαθεσιμότητα (uptime) στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του! Επίσης, οι συσκευές GPS/GPRS του PowerFleet απέδειξαν για μία ακόμη φορά την αξιοπιστία τους, αφού λειτουργούν απρόσκοπτα ακόμα και σε οχήματα που διανύουν 20.000km ανά μήνα.

  Νέα Οδός
διαχείριση στόλου οχημάτων