Εξοπλισμός - GPS trackers

Ως GPS tracker ονομάζουμε τη μονάδα εκείνη που έχει ως ιδιότητα να καταγράφει τις συντεταγμένες των κινήσεων ενός μετακινούμενου οχήματος ή ανθρώπου. Τα GPS trackers έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουν στη μνήμη τους τα στίγματα της εκάστοτε κίνησης, να τα μετατρέπουν σε συντεταγμένες και στη συνέχεια να τα αποστέλλουν μέσω παρόχου κινητής τηλεφωνίας. Χρησιμοποιούν δηλαδή τόσο GPS όσο και GPRS τεχνολογία και είναι κατάλληλα για τον άμεσο εντοπισμό οχημάτων.

Τα GPS trackers δίνουν τη δυνατότητα της αξιοποίησης των στιγμάτων από τα συστήματα διαχείρισης στόλου οχημάτων, όπως είναι το  PowerFleet με αποτέλεσμα την απεικόνιση και την αναπαράσταση των κινήσεων πάνω στον χάρτη και την αποτελεσματική παρακολούθηση των οχημάτων.

Οι τύποι των GPS Tracker που είναι περισσότερο διαδεδομένοι είναι οι εξής:

 

 

Συσκευές τηλεματικής μόνιμης εγκατάστασης σε οχήματα: Χρησιμοποιούνται στην περίπτωση που επιθυμούμε να παρακολουθούμε, εντοπίζουμε και γενικότερα να εποπτεύουμε οχήματα. Η συσκευή εγκαθιστάται συνήθως μέσα στο ταμπλό του οχήματος, συνδέεται με μόνιμη παροχή ρεύματος και γειώνεται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από ηλεκτρολόγο φορτηγών / αυτοκινήτων σε κάποιο σταθερό σημείο. Οι σύγχρονες συσκευές τηλεματικής εμπεριέχουν εσωτερικά τις κεραίες GPS και GPRS. Οι συσκευές τηλεματικής σταθερής εγκατάστασης έχουν τη δυνατότητα να συνδέονται με αισθητήρες καθώς και με τον εγκέφαλο του οχήματος. Με αυτόν τον τρόπο αποθηκεύουν πληροφορίες σε σχέση με τα στίγματα όπως η θερμοκρασία, οι στροφές του κινητήρα, η κατανάλωση καυσίμου κλπ.

 

 

 

Φορητές συσκευές τηλεματικής (Personal Trackers): Είναι κατάλληλες για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει η ανάγκη σταθερής εποπτείας συγκεκριμένων οχημάτων. Προτείνεται επίσης για εναλλασσόμενα μηχανάκια χαμηλού κυβισμού. Έχουν την ίδια λογική φόρτισης με τα κινητά μας τηλέφωνα, διαθέτουν υποδοχή USB και συνοδεύονται με φορτιστή. Το μειονέκτημά τους σε σχέση με τις συσκευές τηλεματικής μόνιμης εγκατάστασης είναι ότι δε μπορούν να συνδεθούν με αισθητήρες και απαιτούν φόρτιση ανά τακτά χρονικά διαστήματα της τάξης των τριών ημερών.​

 

 

 

Asset Trackers:  Χρησιμοποιούνται για την εποπτεία περιουσιακών στοιχείων και ανάλογα με την περίπτωση η μορφή τους διαφέρει. Δύναται να συνδεθούν με αισθητήρες στην περίπτωση της σύνδεσης με μόνιμης παροχής ρεύματος.
 

 

 

 

Κινητά Τηλέφωνα (Smartphone) και Tablet: Απαιτούν την εγκατάσταση ειδικής εφαρμογής η οποία μετατρέπει σε trackers τα κινητά τηλέφωνα και τα tablet. Στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί που πηγάζουν από την ποικιλία των συσκευών και γενικότερα του hardware που διαθέτουν. Για παράδειγμα αν η συσκευή δε διαθέτει καλή κεραία GPS ή δε μπορεί να «τρέχει» παράλληλα δύο εφαρμογές που κάνουν χρήση του GPS πιθανότατα η καταγραφή των κινήσεων να παρουσιάσει προβλήματα. Επίσης για τη μετατροπή του κινητού τηλεφώνου ή του tablet σε tracker απαιτείται η χρήση SIM κάρτας και η  συνεχόμενη κατανάλωση δεδομένων μέσω παρόχου κινητής τηλεφωνίας. 50 MB είναι υπεραρκετά για να καλυφθούν οι απαιτήσεις. Μπορείτε να δοκιμάσετε το PowerFleet Mobile Tracker στο Android κινητό σας εντελώς δωρεάν κατεβάζοντας από το Google Play το PowerFleet Tracker! Αφορά αυστηρώς προσωπική - ατομική χρήση και όχι την εποπτεία εργαζομένων.

 

Τα GPS Trackers που χρησιμοποιεί το PowerFleet, καθώς και όλος ο εξοπλισμός που αξιοποιεί είναι υψηλών προδιαγραφών και συνοδεύεται από τις απαραίτητες σημάνσεις CE. Το PowerFleet υποστηρίζει όλους τους τύπους των trackers φορητούς και σταθερούς, καθώς και όλες τις μάρκες κινητών τηλεφώνων με λογισμικό Android.