Το PowerFleet έχει εγκατασταθεί σε περισσότερες από 600 επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις εξής: