Όροι Χρήσης

Η συγκεκριμένη σελίδα (μαζί με όλα τα έγγραφα στα οποία αναφέρεται) συνιστά τους όρους χρήσης με βάση τους οποίους μπορείτε να κάνετε χρήση του www.powerfleet.gr είτε ως απλός χρήστης, είτε ως εγγεγραμμένος χρήστης. 

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά και αναλυτικά τους παρόντες όρους χρήσης, πριν ξεκινήσετε να περιηγείστε στην ιστοσελίδα μας. 

Εάν ξεκινήσετε την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, αυτό συνιστά και αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης, τους οποίους και πρέπει να τηρείτε απαρέγκλιτα. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους χρήσης, τότε παρακαλούμε να μην προχωρήσετε σε περιήγηση στην ιστοσελίδα μας.

Πληροφορίες για την εταιρεία μας

H ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «iLINK ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ILINK» είναι η ιδιοκτήτρια της ιστοσελίδας www.powerfleet.gr και η παραγωγός του συστήματος PowerFleet. Εδρεύει στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, στη Μαρίνου Αντύπα 78, ΤΚ 14121 με Α.Φ.Μ. 998984411, Δ.Ο.Υ. Νέου Ηρακλείου. H iLink Δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά από το 2005 και διαθέτει πελατολόγιο άνω των 500 εταιρειών και δημοσίων οργανισμών, με συνεχή ανάπτυξη σε όλα τα χρόνια λειτουργίας της. Εξειδικευμένη στο χώρο του mobility, διαθέτει στην αγορά αξιόπιστες λύσεις Fleet και Mobile Workforce Management, καθώς και Enterprise mobile apps.

Πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας

Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας επιτρέπεται προσωρινά και για το λόγο αυτό επιφυλασσόμαστε κάθε δικαιώματος για διακοπή της λειτουργίας της καθώς και για οποιαδήποτε τροποποίηση που αφορά τη χρήση της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Για το λόγο αυτό δεν υπέχουμε καμία ευθύνη για όσο χρόνο τυχόν η ιστοσελίδα μας δεν είναι διαθέσιμη ολικώς ή μερικώς. 

Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να περιορίσουμε την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας, ολικώς η μερικώς, στους εγγεγραμμένους σε αυτή χρήστες. 

Εάν για την εγγραφή στην ιστοσελίδα μας έχετε επιλέξει και καταχωρίσει κάποιο αναγνωριστικό χρήστη και κωδικό πρόσβασης, ή αν σας έχουν αποσταλεί τέτοια στοιχεία από την εταιρεία μας, έχετε την υποχρέωση να διαχειρίζεστε αυτά τα στοιχεία με απόλυτη εμπιστευτικότητα και δεν πρέπει να για κανένα λόγο να παρέχετε αυτές τις πληροφορίες σε τρίτα μέρη. Για το λόγο αυτό διατηρούμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε οποιοδήποτε αναγνωριστικό χρήστη και κωδικό πρόσβασης, είτε τα επιλέξατε εσείς είτε σας απεστάλησαν από εμάς, εάν το κρίνουμε σκόπιμο για λόγους ασφαλείας της ιστοσελίδας μας και των συστημάτων μας και ειδικότερα εάν προκύψει ότι δεν τηρείτε τους παρόντες όρους χρήσης. 

Έχετε την υποχρέωση να κάνετε όλες τις απαραίτητες τεχνικά ενδεδειγμένες ενέργειες που είναι στη σφαίρα ευθύνης σας ώστε να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας. Επίσης έχετε να υποχρέωση να διασφαλίζετε με κάθε τρόπο ότι όσοι τυχόν χρησιμοποιούν δικά σας μέσα πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι ενήμεροι για τους παρόντες όρους και τους τηρούν. 

Η πρόσβαση σας στην ιστοσελίδα μας εξαρτάται και από τη συναίνεση σας σε cookies, τα οποία υπάρχουν σε αυτή και έχουν σχέση με τη σύνδεσή σας. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς

Κατά τη χρήση της ιστοσελίδας μας μπορεί να συλλέγουμε πληροφορίες για εσάς. Παρακαλούμε για περισσότερες πληροφορίες δείτε την  Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Νόμιμη Χρήση

Η χρήσης της ιστοσελίδας μας επιτρέπεται μόνο εφόσον η χρήσης της δεν παραβιάζει το νόμο. Για το λόγο αυτό απαγορεύεται ρητώς να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας:

 • Εάν η χρήση που κάνετε παραβιάζει οποιοδήποτε εθνικό ή διεθνή νόμο ή κανονισμό. 
 • Εάν η χρήση που κάνετε αποσκοπεί σε κακόπιστους ή απατηλούς σκοπούς ή έχει κακόπιστες ή απατηλές συνέπειες. 
 • Εάν με τη χρήση της ιστοσελίδας μας παρακολουθείτε παρανόμως, παρενοχλείτε ή ασκείτε οποιουδήποτε είδους βία ή απειλή ή επιχειρείτε να προβείτε σε κάτι από τα παραπάνω. 
 • Εάν με τη χρήση της ιστοσελίδας μας κάνετε αποστολή απρόσκλητης ή άνευ συναινέσεως αλληλογραφίας, η οποία περιέχει διαφημιστικό ή προωθητικό υλικό. 
 • Εάν εν γνώσει σας μεταδίδετε οποιουδήποτε τύπου δεδομένα τα οποία περιέχουν ηλεκτρονικούς ιούς (viruses), Trojan Horses, Worms, Time Bombs, καταγραφείς πληκτρολόγησης (Keystroke Loggers), λογισμικό κατασκοπείας και καταγραφής (spyware), λογισμικό διαφήμισης (adware) ή οποιουδήποτε τύπου λογισμικό ή κώδικα το οποίο μπορεί να επηρεάσει με αρνητικό τρόπο τη λειτουργία λογισμικού (software) ή ηλεκτρονικού εξοπλισμού (hardware) είτε δικού μας είτε οποιουδήποτε τρίτου. 
 •  Εάν μεταδίδετε, διακινείτε ή αναπαράγετε οποιουδήποτε τύπου υλικό το οποίο είναι προσβλητικό, συκοφαντικό, υβριστικό, μισαλλόδοξο ή καλεί τρίτους να προβούν σε αντίστοιχες πράξεις, καθώς και υλικό το οποίο μπορεί να είναι παραπλανητικό ή να εξαπατήσει τρίτα πρόσωπα. 

Επιπροσθέτως ρητώς συμφωνείτε: 

 • Ότι δεν θα αναπαράξετε, αντιγράψετε ή προσομοιώσετε την ιστοσελίδα μας με οποιονδήποτε τρόπο, είτε εν όλω είτε εν μέρει, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση μας.
 • Ότι δεν θα μας παρέχετε πληροφορίες ανακριβής, πλαστές ή παραπλανητικές. 
 • Ότι δεν αποκτήσετε πρόσβαση χωρίς άδεια, δεν θα κάνετε παρεμβολές και δεν θα προκαλέσετε ζημία ή διακοπή λειτουργίας:
  • Σε οποιοδήποτε τμήμα της ιστοσελίδας μας 
  • Σε οποιουδήποτε τύπο ηλεκτρονικό εξοπλισμό στον οποίο είναι αποθηκευμένη η ιστοσελίδα μας 
  • Σε οποιουδήποτε τύπου λογισμικό με βάση το οποίο λειτουργεί η ιστοσελίδα μας ή το οποίο χρησιμοποιούμε για την παροχή πρόσβασης σε αυτή, καθώς και 
  • Σε οποιουδήποτε τύπο ηλεκτρονικό εξοπλισμό ή λογισμικό το οποίο χρησιμοποιεί οποιοδήποτε τρίτο μέρος

Δικαιώματα επί Σημάτων και Πνευματικής/Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Όλα τα σχετικά δικαιώματα επί σημάτων και πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας καθώς και του δημοσιευμένου με οποιοδήποτε τρόπο υλικού στην ιστοσελίδα μας είτε είναι ιδιοκτησίας μας είτε έχουμε λάβει την αντίστοιχη άδεια για τη χρήση τους, εκτός εάν γίνεται ειδικότερη αναφορά σε αυτά. 

Όλα τα ανωτέρω, στα οποία μπορεί, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, να περιλαμβάνονται εικόνες, γραφικές και γραφιστικές απεικονίσεις, κείμενα, οπτικό και ακουστικό υλικό προς αναπαραγωγή είναι της ιδιοκτησίας μας και απαγορεύεται ρητώς η μετατροπή, η αντιγραφή, η αναπαραγωγή, η προβολή, η διανομή και ο διαμοιρασμός τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή μας. 

Δημοσίευση Πληροφοριών και Υλικού 

Η δημοσίευση πληροφοριών καθώς και οποιουδήποτε είδος υλικού στην ιστοσελίδα μας δεν συνιστά παροχή επαγγελματικών συμβουλών εκ μέρους μας και δεν πρέπει να θεωρείται ως τέτοια και ως εκ τούτου δεν φέρουμε καμία σχετική ευθύνη.

Αλλαγές στην Ιστοσελίδα μας 

Στόχος μας είναι να διατηρούμε την ιστοσελίδα μας ενημερωμένη τόσο σε επίπεδο περιεχομένου όσο και σε τεχνικό επίπεδο. Για το λόγο αυτό μπορεί να παραστεί η ανάγκη να διακόψουμε προσωρινά την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας ή ακόμα και να αναστείλουμε τη λειτουργία της για αόριστο χρονικό διάστημα. Παρόλα αυτά  το αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας υλικό μπορεί να μην είναι το πιο πρόσφατο ή σύγχρονο και δεν αναλαμβάνουμε την υποχρέωση απέναντί σας να κάνουμε τέτοιες ενημερώσεις.

Η ευθύνη μας

Το υλικό που παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα σας παρέχεται χωρίς την οποιαδήποτε διαβεβαίωση ή εγγύηση για την πληρότητα και την ορθότητά του.

Επίσης δεν διαβεβαιώνουμε ούτε εγγυόμαστε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αλλά και τα τεχνικά της στοιχεία είναι παντελώς ελεύθερα από ηλεκτρονικούς ιούς ή άλλο κακόβουλο λογισμικό.

Περαιτέρω δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να υποστείτε από τη χρήση της ιστοσελίδας είτε θετική είτε αποθετική, άμεση ή έμμεση, καθώς για οποιοδήποτε διαφυγόν κέρδος είτε αυτό προέρχεται από την αδυναμία χρήσης της ιστοσελίδας μας είτε είναι αποτέλεσμα της χρήσης αυτής.

Σύνδεσμοι προς την ιστοσελίδα μας

Επιτρέπεται να παρέχετε σύνδεσμο προς την ιστοσελίδας μας ή οποιοδήποτε υλικό εντός της αποκλειστικά για προσωπική (μη εμπορική) χρήση, με την προϋπόθεση ότι αυτή η πράξη είναι σύννομη, καλόπιστη και δεν προκαλεί με οποιονδήποτε τρόπο βλάβη στην φήμη και υπόληψη της εταιρείας μας ή δεν εκμεταλλεύεται αυτήν. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει η παράθεση του συνδέσμου να δημιουργεί την εντύπωση της με οποιονδήποτε τρόπο σύνδεσης σας με εμάς ή την εντύπωση της έγκρισης της τοποθέτησης του συνδέσμου εκ μέρους μας, η οποία παρέχεται αποκλειστικά και μόνο εγγράφως. Εφόσον ο σύνδεσμος είναι ανηρτημένος σε οποιοδήποτε τύπου ιστοσελίδα στο διαδίκτυο τότε πρέπει και η χρήση αυτής της ιστοσελίδα να διέπεται από όρους χρήσης με αντίστοιχο περιεχόμενο με τους παρόντες όρους χρήσης. Σε κάθε περίπτωση διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε τον εν λόγω σύνδεσμο άνευ προειδοποιήσεως, άνευ αιτιολογίας και άνευ προθεσμίας. 

Σύνδεσμοι στην ιστοσελίδα μας

Οπουδήποτε στην ιστοσελίδα μας υπάρχουν σύνδεσμοι προς άλλες ιστοσελίδες και άλλο υλικό που παρέχεται από τρίτα μέρη, αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται αποκλειστικά και μόνο για την πληροφόρησή σας. Δεν διενεργούμε απολύτως κανένα έλεγχο στις ανωτέρω ιστοσελίδες και στο υλικό των τρίτων μερών και δεν έχουμε απολύτως κανένα έλεγχο επί αυτών. Επίσης δεν είμαστε συνεργάτες ή εκπρόσωποι των νόμιμων κατόχων των ανωτέρω και δεν έχουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να υποστείτε από την χρήση των συνδέσμων αυτών. 

Αναστολή χρήσης και αποκλεισμός

Εάν κατά την άποψή μας έχετε παραβιάσει τους παρόντες όρους χρήσης τότε διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε οποιεσδήποτε ενέργειες θεωρούμε σκόπιμη και αρμόζουσα για την αποτροπή της παράβασης τους.

 • Τέτοιες ενέργειες μπορεί να είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι κατωτέρω:
 • Άμεση διακοπή των δικαιωμάτων πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας είτε ως απλού είτε ως εγγεγραμμένου χρήστη, η οποία μπορεί να είναι είτε προσωρινή είτε μόνιμη. 
 • Αποστολή σε εσάς ενημέρωσης, διαμαρτυρίας και προειδοποίησης για μελλοντικές συνέπειες. 
 • Λήψη νομικών μέτρων εναντίον σας, τα οποία μπορεί μεταξύ άλλων να αφορούν και την αποζημίωση μας για οποιαδήποτε ζημία την οποία θα έχουμε υποστεί, την οποία με τον παρόν αποδέχεστε ότι έχετε ευθύνη να αποκαταστήσετε.
 • Αποκάλυψη όλων των σχετικών πληροφοριών στις σχετκές δημόσιες αρχές εφόσον θεωρούμε ότι έχετε τελέσεις παραβάσεις για τις οποίες είναι αρμόδιες. 

Γενικές Προβλέψεις 

Όλα τα σήματα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που μπορεί να υπάρχουν στην ιστοσελίδα ανήκουν στις αντίστοιχες εταιρείες. Η τυχόν πρόσβαση στην ιστοσελίδα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης καθώς και η ίδια πρόσβαση στις σελίδες μας σε αυτά τα μέσα υπόκειται στους παρόντες όρους χρήσης.

Εφαρμοστέο Δίκαιο/Αρμόδια Δικαστήρια

Εφαρμοστέο δίκαιο για οποιαδήποτε διαφορά ανακύπτει από την χρήση της ιστοσελίδας μας και την εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης είναι αποκλειστικά το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια κατά τόπο δικαστήρια είναι αποκλειστικά αυτά των Αθηνών. 

Τροποποίηση των παρόντων όρων χρήσης

Έχουμε το αποκλειστικό δικαίωμα να αναθεωρούμε και να τροποποιούμε τους παρόντες όρους χρήσης χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση ή ειδοποίηση. Είναι στην αποκλειστική σας ευθύνη ο ανά τακτά χρονικά διαστήματα έλεγχος των παρόντων όρων χρήσης καθώς αυτοί σας δεσμεύουν όταν κάνετε με οποιονδήποτε τρόπο χρήση της ιστοσελίδας μας.