Οχήματα ΟΤΑ

απορριμματοφόρα ΟΤΑ

Το PowerFleet έχει εγκατασταθεί σε εκατοντάδες απορριμματοφόρα για τη διευκόλυνση της διαχείρισης του στόλου οχημάτων OTA, αλλά και Ιδιωτών (σχετικών με αποκομιδή απορριμμάτων). Η αποκομιδή των απορριμμάτων προγραμματίζεται, εποπτεύεται και βελτιστοποιείται μέσω σύγχρονων τεχνολογιών GPS/ GPRS. Δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής στο PowerFleet των σημείων που βρίσκονται οι κάδοι με αποτέλεσμα τη δημιουργία αναλυτικών αναφορών σχετικά με τις ιδιαίτερα συχνές στάσεις των απορριμματοφόρων. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα του προγραμματισμού και της δημιουργίας πρότυπων δρομολογίων με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πόρων.

Η ειδική έκδοση του PowerFleet για τη διαχείριση απορριμματοφόρων έχει τα εξής στοχευμένα χαρακτηριστικά:

  • Απεικόνιση απορριμματοφόρων σε πραγματικό χρόνο
  • Γεωγραφική διαχείριση και απεικόνιση κάδων
  • Αυτόματη ζύγιση απορριμμάτων επί του οχήματος και ταυτοποίηση κάδων με τεχνολογία RFID.
  • Αυτόματη βελτιστοποίηση δρομολογίων – πλοήγηση οδηγών
  • Ενδείξεις από ποικίλους αισθητήρες σχετικά με ταυτοποίηση οδηγού, κατάσταση sos, κατανάλωση καυσίμου, εμπόδια στους δρόμους, ανάγκη αποκομιδής ειδικού αντικειμένου κλπ.

Επιπρόσθετα, το PowerFleet για τη διαχείριση απορριμματοφόρων δύναται να συνδεθεί με online σύστημα μέτρησης στάθμης απορριμμάτων στους κάδους και βελτιστοποίησης δρομολογίων ώστε να αποφεύγονται άσκοπες μετακινήσεις των οχημάτων.

Τα οφέλη από τη χρήση του PowerFleet για τη διαχείριση των απορριμματοφόρων περιλαμβάνουν:

  • Μείωση εξόδων κίνησης έως 40%.
  • Αποφυγή περιττών στάσεων σε άδειους κάδος και άσκοπων μετακινήσεων.
  • Βέλτιστη αξιοποίηση διαθέσιμων πόρων.
  • Αποτελεσματικότερη αποκομιδή απορριμμάτων και αύξηση τις ικανοποίησης των δημοτών.

Το PowerFleet έχει εγκατασταθεί σε εκατοντάδες απορριμματοφόρα  ιδιωτών και ΟΤΑ, καθώς και σε οχήματα δεκάδων δημόσιων οργανισμών. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω: Δήμος Φυλής, Δήμος Τρίπολης, Δήμος Μεταμόρφωσης, Δήμος Ορεστιάδας, Δήμος Μαρώνειας – Σαπών, Δήμος Αιγιαλείας, Δήμος Μεταμόρφωσης, Δήμος Χαλανδρίου, Δήμος Σαλαμίνας, Υπουργείο Οικονομικών, Σταθερές Συγκοινωνίες  - ΣΤΑΣΥ, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Τρίπολης, Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικυωνίων Ν. Κορινθίας.