Παρουσίαση Case Study προηγμένων λύσεων τηλεματικής

Solutions 9 Conference

Προηγμένες εφαρμογές του PowerFleet παρουσιάστηκαν στο συνέδριο Solutions 9.0 με θέμα 30+ logistics benchmarks for leading Supply Chains που διοργάνωσε το Supply Chain Institute με την επιστημονική υποστήριξη της PLANNING.

Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκε ο τρόπος που βελτιώθηκαν οι δείκτες απόδοσης σε κόστη κατανάλωσης και τεχνικής συντήρησης καθώς και διαθέσιμες ώρες εξυπηρέτησης ανά όχημα για τον στόλο της Γενικής Ταχυδρομικής μέσω συνδυαστικής εφαρμογής τηλεματικής και ERP Οχημάτων.

Επίσης πραγματοποιήθηκε εκτενή αναφορά στο πρόβλημα της δημιουργίας προγράμματος επισκέψεων πωλητών σε υφιστάμενα και νέα σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα, κάτι που το PowerFleet OPTIMO κατόρθωσε να επιλύσει λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους όπως: 

  • τον αριθμό των διαθέσιμων πωλητών, 
  • την κατηγοριοποίηση των σημείων πώλησης βάσει σημαντικότητας,
  • τη χρονική περίοδο υλοποίησης,
  • τον ρυθμό επίσκεψης ανάλογα με την κατηγορία σημαντικότητας και
  • λοιπές ιδιαίτερες απαιτήσεις (πχ διανυκτερεύσεις σε σημεία της επαρχίας).

Το PowerFleet OPTIMO δημιούργησε κέντρα (βάσεις) πωλητών με προτίμηση στους τοπικούς πωλητές και ημερήσιο πρόγραμμα επισκέψεων για κάθε πωλητή με προβολή του προγράμματος σε merchandising πλατφόρμα.

Η ομάδα του PowerFleet είναι στη διάθεσή σας για περαιτέρω ανάλυση αποτελεσμάτων συνδυαστικών λύσεων τηλεματικής, ενώ μπορείτε να βρείτε την παρουσίαση μας στο site του συνεδρίου!