Το OPTIMO συμμετέχει στην πρωτοβουλία #DigitalSolidarityGR

#DigitalSolidarityGR

Η iLink Νέες Τεχνολογίες επιχειρεί να στηρίξει τις εταιρείες που κινούν καθημερινά το στόλο των οχημάτων τους για να τροφοδοτήσουν την αγορά τροφίμων, φαρμάκων και λοιπών προϊόντων για την ικανοποίηση των βασικών και όχι μόνο αναγκών μας. Η iLink παρέχει για τρεις μήνες την πλατφόρμα πολλαπλής δρομολόγησης και διαχείρισης δρομολογίων PowerFleet Optimo στα πλαίσια της πρωτοβουλίας #DigitalSolidarityGR που οργανώνεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Με το PowerFleet OPTIMO οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις που προκύπτουν από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας και να διαχειριστούν αποτελεσματικά το πρόβλημα του προγραμματισμού και της βελτιστοποίησης των καθημερινών τους δρομολογίων

Η υπηρεσία παρέχεται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας PowerFleet OPTIMO, από οποιοδήποτε υπολογιστή έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ο υπεύθυνος κίνησης έχει τη δυνατότητα, ακόμα και από το σπίτι του, να τροφοδοτήσει το σύστημα με τις απαραίτητες πληροφορίες και στη συνέχεια με αυτόματο τρόπο να δημιουργήσει δρομολόγια για τα διαθέσιμα οχήματα λαμβάνοντας υπόψη πλήθος παραμέτρων (χρονικά παράθυρα, ζήτηση, χωρητικότητα, βάρδιες οχημάτων και πολλά άλλα).

Οι οδηγοί αξιοποιώντας την εφαρμογή Android στο smartphone ή το tablet τους μπορούν να πλοηγηθούν προς τα σημεία παράδοσης, να ενημερώσουν το γραφείο κίνησης μέσω μενού επιλογών ή/και ελεύθερου κειμένου για την εξέλιξη των παραδόσεων και να αποστείλουν με άμεσο τρόπο αποδεικτικά παράδοσης (Proof of Delivery). Όλη η πληροφορία αποθηκεύεται στο PowerFleet OPTIMO, δίνοντας τη δυνατότητα στον υπεύθυνο κίνησης να είναι ενήμερος για την πορεία των διανομών σε πραγματικό χρόνο.

Η ομάδα της iLink βρίσκεται στη διάθεσή σας για περισσότερη ενημέρωση και επικοινωνία, καθώς διαθέτει όλα τα κατάλληλα μέσα και είναι άρτια προετοιμασμένη για να παράσχει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις υπηρεσίες της και στη δύσκολη αυτή περίοδο.