Υποχρεωτικό το σύστημα εντοπισμού θέσης (GPS) στις μεταφορές επικινδύνων αποβλήτων

Υποχρεωτικό το σύστημα εντοπισμού θέσης (GPS) στις μεταφορές επικινδύνων αποβλήτων

Τηλεματική στη Μεταφορά Αποβλήτων - Εύκολα και γρήγορα!

 • Απλή διαδικασία σύνδεσης στην πλατφόρμα
   
 • Εύκολη δημιουργία λογαριασμού για ΗΜΑ
   
 • Real-time απεικόνιση των οχημάτων στο χάρτη
   
 • Συνεχής καταγραφή διαδρομής και στάσεων
   
 • Αποθήκευση ιστορικού δρομολογίου τουλάχιστον για ένα έτος
   
 • Εξαγωγή δεδομένων και αναφορών ανά ημέρα και ανά όχημα
   
 • Συγκεντρωτικές αναφορές και στατιστικά για το στόλο οχημάτων
   

Επιπλέον μέσω του PowerFleet μπορείτε να:

 • ενημερώνεστε σε πραγματικό χρόνο για το βάρος αποβλήτων που μεταφέρει κάθε όχημα (με προσθήκη κατάλληλου εξοπλισμού και αισθητήρων)
 • βελτιστοποιήσετε τα δρομολόγιά σας, εξοικονομώντας καύσιμα και μειώνοντας σημαντικά το αποτύπωμα άνθρακα (CO2), αξιοποιώντας το module πολλαπλής δρομολόγησης, PowerFleet Optimo

Σύμφωνα με το νόμο 4819/2021 (άρθρο 43), κάθε εταιρεία που δραστηριοποιείται στη μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων, για να μπορεί να αποκτήσει ή να ανανεώσει την απαιτούμενη πιστοποίηση από το αρμόδιο Υπουργείο, θα πρέπει ως 31/03/2023 να έχει εγκαταστήσει σύστημα τηλεματικής στα οχήματα της. Επιπλέον θα πρέπει να καταχωρήσει στο ΗΜΑ (Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων) το όνομα χρήστη, τον κωδικό εισόδου και το σύνδεσμο για την πλατφόρμα διαχείρισης των οχημάτων της. Το σύστημα PowerFleet όντας το πιο καινοτόμο σύστημα τηλεματικής της αγοράς, σας επιτρέπει να έχετε μια ολοκληρωμένη λύση τηλεματικής στα οχήματα σας, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει για εσάς όλα τα προαπαιτούμενα της νομοθεσίας, ώστε να είστε απόλυτα συνεπείς με τις απαιτήσεις του ΦΕΚ και να μην έχετε καμία αμφιβολία για την πιστοποίηση της εταιρείας σας.

Η iLink Νέες Τεχνολογίες, διαθέτει πολύτιμη εμπειρία στην ανάπτυξη και λειτουργία κρατικών συστημάτων τηλεματικής αντίστοιχων ΦΕΚ (άρθρο 15, ν. 3054/2002).