Πλοήγηση του οδηγού μέσω του PowerFleet

φορτηγό

Παρέχεται η δυνατότητα πλοήγησης του οδηγού του οχήματος μέσω κατάλληλης εφαρμογής που εγκαθιστάται σε smartphone και tablet. Ο διαχειριστής του PowerFleet αναθέτει το δρομολόγιο στον οδηγό και οδηγός με τη σειρά του ενημερώνει τους χρήστες του PowerFleet για τις εργασίες που εκτελεί στις στάσεις που πραγματοποιεί επιλέγοντας την αντίστοιχη εργασία μέσα από τη λίστα που του εμφανίζεται.

Το PowerFleet μας δίνει τη δυνατότητα να διαχειριστούμε δρομολόγια, να τα αναθέσουμε σε οδηγούς και να ενημερωθούμε με έξυπνα reports για την πορεία και την εκτέλεσή τους. Αντίστοιχα οι οδηγοί μέσω εξειδικευμένης εφαρμογής Android μπορούν να αλληλεπιδρούν με το γραφείο κίνησης σχολιάζοντας στις στάσεις που πραγματοποιούν, να πλοηγούνται σε επόμενα σημεία και να βλέπουν συνολικά το δρομολόγιο που τους έχει ανατεθεί.