Νέο Εργονομικό μενού - Responsive Design

3 Εκθέσεις Μαζί
δρόμος

Διατηρώντας την ίδια φιλοσοφία το μενού του PowerFleet παραμένει εργονομικό με λιγότερα κλικ για κάθε κίνηση και περισσότερα αποτελέσματα. Αυτόματη προσαρμογή της οθόνης σε όλες τις συσκευές (Η/Υ, laptops, tablets, smartphones).

Το PowerFleet αποτελεί ένα σύστημα που εξελίσσεται συνεχώς μέσα από τις ανάγκες, τις απαιτήσεις και τις υποδείξεις των χρηστών του. Όλοι οι λογαριασμοί του PowerFleet που ανήκαν σε παλαιότερες εκδόσεις αναβαθμίστηκαν χωρίς επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. Οι αναβαθμίσεις αποτελούν και θα αποτελούν πάντα αναπόσπαστο κομμάτι του συστήματος.