Η Δυναμική Δρομολόγηση ενσωματώνεται στο PowerFleet

PowerFleet Dynamic Routing

Ο προγραμματισμός και η βελτιστοποίηση των καθημερινών δρομολογίων αποτελούν κομβικό ζήτημα για αρκετές επιχειρήσεις, οι οποίες καλούνται πλέον να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις της αγοράς που προέκυψαν από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας. Η iLink έχοντας αναπτύξει την πληρέστερη πλατφόρμα για τη διαχείριση των οχημάτων και των δρομολογίων, επιχειρεί να δώσει λύση πλέον και στις εταιρείες που παρέχουν on the spot υπηρεσίες delivery.

Με το PowerFleet Dynamic Routing οι παραγγελίες δρομολογούνται και ανατίθενται στα οχήματα κατά την άφιξή τους λαμβάνοντας υπόψη:

 • το μέρος που βρίσκονται τα διαθέσιμα οχήματα
 • πως έχουν δρομολογηθεί οι παραδόσεις ως εκείνη τη στιγμή
 • cut-off χρόνος για κάθε παράδοσης
 • μεταβαλλόμενα χρονικά παράθυρα παράδοσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη
 • την προτεραιότητα μιας παράδοσης
 • ιστορικά δεδομένα παραδόσεων, ειδικά σε περιόδους με έντονη κίνηση στον δρόμο

Η προβολή των δρομολογίων σε γραμμική μορφή, με διαφορετικούς χρωματισμούς ανάλογα με τη φάση της κάθε παράδοσης (προς δρομολόγηση, προς φόρτωση, προς εκτέλεση, παραδόθηκε επιτυχώς ή ανεπιτυχώς), επιτρέπει την εύκολη διαχείριση των δρομολογίων από όλους. Οι οδηγοί μπορούν εύκολα κατά την άφιξή τους να αντιληφθούν ποιες παραδόσεις τους έχουν ανατεθεί, να τις φορτώνουν άμεσα στο όχημά τους και να ξεκινήσουν το δρομολόγιό τους, εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη λειτουργία picking & packing. Οι administrators έχουν τη δυνατότητα να έχουν άμεση προβολή όλων των δρομολογίων και να μπορούν να εκτελούν τον διαχειριστικό τους ρόλο με την ελάχιστη δυνατή γραφειοκρατία.

Παράλληλα με το Mobile app, ο οδηγός έχει τη δυνατότητα: 

 • να προβάλει το δρομολόγιο του
 • να συμβουλευτεί τα δεδομένα κίνησης (traffic data) για επαναπροσδιορισμό του βέλτιστου δρομολογίου on the fly
 • να ενημερώσει το ενδιαφερόμενο μέρος ότι αποτελεί τον αμέσως επόμενο προορισμό στέλνοντας την κατάλληλη ειδοποίηση σε αυτόν με τον απαιτούμενο χρόνο
 • να ενημερώσει άμεσα το γραφείο κίνησης για την ενέργεια που εκτελεστηκε
 • να αποδείξει την παράδοση (Proof of Delivery - PoD) με δυνατότητα λήψης ηλεκτρονικής υπογραφής, φωτογραφιών, συλλογής χρημάτων και δήλωσης του ποσού με αντιπαραβολή

Το τμήμα πωλήσεων της iLink βρίσκεται στη διάθεσή σας για περαιτέρω επικοινωνία και ανάλυση των χαρακτηριστικών της δυναμικής δρομολόγησης.