Δυναμική συνεργασία iLink με Regate

iLink - Regate

Το PowerFleet συνεργάζεται με το πλέον σύγχρονο και αποτελεσματικό εργαλείο για τη διαχείριση απομακρυσμένων εργασιών που εκτελούνται εκτός του χώρου της εταιρείας.
Με το Regate Effective έχετε τη δυνατότητα να διαχειριστείτε:

  • Ομάδες Πωλήσεων (παραγγελιοληψία, εισπράξεις)
  • Ομάδες Merchandising (καταγραφή στοκ, πρόσωπα, προβολές)
  • Ομάδες Προωθητών Sell out (καταγραφή πωλήσεων επιλεκτικής, κ.ο.κ.)
  • Ομάδες Τεχνικών (εργασίες στο πεδίο, διαχείριση παγίων)
  • Οδηγοί Οχημάτων Exvan (Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου)
  • Ομάδες Εισπρακτόρων (είσπραξη και εκτύπωση, mobile payments)

Το εμπορικό μας τμήμα είναι στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες.